Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả

Nội dung miêu tả cửa hàng ( cần bổ sung nếu có)
Khối lượng
100 g
Chứng chỉ
Đang cập nhật
Thành phần
Bí đỏ tươi (98%) và dầu thực vật
Hạn dùng
12 tháng
Hàm lượng dinh dưỡng:
Calories
153 Kcal
Fat
13 g
Carbs
5.05 g
Protein
6.96 g
Khối lượng
100g
Chứng chỉ
HALAL, ISO 9001:2015
Hạn dùng
12 tháng
Hàm lượng dinh dưỡng:
Calories
95 Kcal
Fat
13 g
Carbs
22 g
Protein
2 g
Khối lượng
100g
Chứng chỉ
HALAL, ISO 9001:2015
Hạn dùng
12 tháng
Hàm lượng dinh dưỡng:
Calories
140 Kcal
Fat
13g
Carbs
21g
Protein
1g
Khối lượng
100g
Chứng chỉ
HALAL, ISO 9001:2015
Hạn dùng
12 tháng
Hàm lượng dinh dưỡng:
Calories
132 Kcal
Fat
5,7 g
Carbs
20 g
Protein
1 g
Khối lượng
100g
Chứng chỉ
HALAL, ISO 9001:2015
Hạn dùng
12 tháng
Hàm lượng dinh dưỡng:
Calories
140 Kcal
Fat
13g
Carbs
21g
Protein
1g
Khối lượng
100g
Chứng chỉ
HALAL, ISO 9001:2015
Hạn dùng
12 tháng
Hàm lượng dinh dưỡng:
Calories
140 Kcal
Fat
5 g
Carbs
22 g
Protein
1 g
Khối lượng
100g
Chứng chỉ
HALAL, ISO 9001:2015
Hạn dùng
12 tháng
Hàm lượng dinh dưỡng:
Calories
150 Kcal
Fat
8 g
Carbs
18 g
Protein
0,5 g
Khối lượng
100g
Chứng chỉ
HALAL, ISO 9001:2015
Hạn dùng
12 tháng
Hàm lượng dinh dưỡng:
Calories
150 KCAL
Fat
8 G
Carbs
18 G
Protein
0,5 G
Khối lượng
100g
Chứng chỉ
HALAL, ISO 9001:2015
Hạn dùng
12 tháng
Hàm lượng dinh dưỡng:
Calories
120 Kcal
Fat
3 g
Carbs
22g
Protein
2g
Khối lượng
100g
Chứng chỉ
HALAL, ISO 9001:2015
Hạn dùng
12 tháng
Hàm lượng dinh dưỡng:
Calories
140 Kcal
Fat
13 g
Carbs
21 g
Protein
1 g